Կառավարություն

Նախարարություններ

Կամո Բահատուրի Վարդանյան

Կամո
Բահատուրի
Վարդանյան

ԱՀ պաշտպանության նախարար


Պաշտպանության նախարարություն

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն իրականացնում է պաշտպանության բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:

Կայք`
http://www.nkrmil.am