Կառավարություն

Պետական կառավարման այլ մարմիններ

Աշոտ Մելսիկի Հակոբջանյան

Աշոտ
Մելսիկի
Հակոբջանյան

ԱՀ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն


Ազգային անվտանգության ծառայություն

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է ազգային անվտանգության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը, ինչպես նաև ազգային անվտանգության մարմինների կառավարումը:

Կայք`
http://www.nssartsakh.am