Կառավարության գործերի կառավարչություն

Կառավարության գործերի կառավարչության կառուցվածքը

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ

Կառավարության գործերի կառավարչության պետի տեղակալներ

Դավիթ Զավուրի Դադայան
Հեռ. 95-03-58
էլ. փոստ

Կառավարության գործերի կառավարչության ստորաբաժանումներ

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ`
Նարինե Նիկոլայի Հայրապետյան
Հեռ. 94-55-95, էլ. փոստ`

Առաջին բաժին

Առաջին բաժնի վարիչ`
Էրիկ Վագիֆի Հարությունյան

Արձանագրային բաժին

Արձանագրային բաժնի վարիչ`
Իրինա Ռաֆայելի Ավետիսյան, էլ. փոստ`

Ընդհանուր բաժին

Ընդհանուր բաժնի վարիչ`
Մարինե Վալերիի Գրիգորյան
Հեռ. 047-94-32-14

Իրավաբանական բաժին


Հեռ. 047 94-91-57

Կազմակերպական բաժին

Կազմակերպական բաժնի վարիչ`
Վարուժան Ռուդիկի Առաքելյան
Հեռ. 94-32-13, էլ. փոստ`

Հատուկ համակարգերի բաժին


Հեռ. 047-94-32-73, էլ. փոստ`

Ֆինանսատնտեսական բաժին

Ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչ, գլխավոր հաշվապահ `
Իրինա Կառլենի Մելիքյան
Հեռ. 94-12-45 , էլ. փոստ`