Կառավարության գործերի կառավարչություն

Կառավարության գործերի կառավարչության կառուցվածքը

Քարտուղարություն

Հեռ. 94-32-14
էլ. փոստ

Ընդհանուր բաժին

Ընդհանուր բաժնի վարիչ`
Մարինե Վալերիի Գրիգորյան

Նամակների բաժին

Նամակների բաժնի վարիչ`
Արմինե Կամոյի Հարությունյան